Cercar
País d'enviament
Seleccionar
El producte s'ha afegit a la cistella
Veure
El producte s'ha afegit per emprovar a l'òptica
Veure
El producte s'ha afegit als preferits
Veure
Legal
Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,

ETNIA EYEWEAR CULTURE, SL (“ETNIA”) informa tots els usuaris del web etniabarcelona.com (el “Web”) sobre el tractament de les seves dades personals, facilitades durant l’accés i ús del Web i en la relació quotidiana amb ETNIA.

Amb caràcter general, amb quina finalitat tractarem les vostres dades personals?
 • Per atendre la sol·licitud d’informació demanada a través de l’apartat “Contacte” del Web.
 • Per fer possible la gestió de les vostres compres en línia. Comanda, pagament, enviament, etc.
 • Per valorar la candidatura en possibles processos de selecció, de cara a cobrir vacants a la nostra empresa, a través de l’apartat “Jobs” del Web.
 • Per gestionar la subscripció en relació amb l’enviament de la nostra newsletter.
 • Per gestionar la vostra alta com a membre d’Etnia Barcelona. (Condicions especials per a futures compres. Pagament exprés de futures compres. Seguiment senzill de les vostres comandes.)
 • Per enviar-vos notificacions quan unes ulleres estiguin disponibles a les botigues perquè us les emproveu.
 • Per fer possible la relació amb clients i/o proveïdors d’Etnia.
 • Per gestionar els serveis d’atenció al client, qualitat o garanties.
 • Per interaccionar amb seguidors en els perfils d’Etnia de les xarxes socials.
Tutela de les autoritats de control.

Si ho creieu oportú podeu demanar la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades tot presentant la reclamació corresponent. www.agpd.es. C/Jorge Juan, n. 6, 28001 Madrid.

Què passa si no facilito les dades sol·licitades?

La negativa a facilitar totes les dades identificatives i de contacte indicades com a obligatòries podria comportar la impossibilitat d’accedir al servei o d’obtenir resposta a les sol·licituds realitzades.

Quins drets teniu quan ens faciliteu les vostres dades?

En la mesura en què ETNIA tracti les vostres dades personals, teniu els drets següents:

 • Accés: la persona interessada té dret que el responsable del tractament li confirmi si està tractant o no les dades que l’afecten i que li proporcioni informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s’estigui duent a terme.
 • Rectificació: la persona interessada té dret a rectificar les dades personals inexactes que l’afectin o completar les que siguin incompletes.
 • Supressió: la persona interessada té dret a sol·licitar que es suprimeixin les seves dades personals i, en tot cas, la supressió estarà subjecta als límits establerts en la norma reguladora.
 • Limitació del tractament: la persona interessada té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades de caràcter personal.
 • Oposició al tractament: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la situació particular de cadascú, les persones interessades es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, ETNIA deixarà de tractar les dades, tret que sigui per motius legítims, imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: la persona interessada té dret a rebre les dades personals que l’incumbeixen i que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.

Els drets esmentats es podran exercir mitjançant una sol·licitud per escrit signada i adreçada a ETNIA, c. d’Enric Morera, n. 42-44, 2a planta, local A. 08950 Esplugues de Llobregat o per correu electrònic a etnia@etniabarcelona.com.

On obtenim les vostres dades?

Les dades que tractem són les que ens aneu facilitant al llarg de la nostra relació.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Amb caràcter general, no es preveu comunicar les vostres dades a tercers. Les úniques comunicacions que es podrien dur a terme serien les que s’estableixen legalment o les imprescindibles per atendre les vostres demandes, sol·licituds o prestació de serveis. A tall d’exemple, es poden comunicar les vostres dades de contacte a l’òptica que hàgiu escollit en el procés de triar les vostres ulleres d’òptica, per tal que us enviïn un avís per emprovar-vos-les o recollir-les.

Al marge del que s’ha esmentat més amunt, podrien tenir accés a les vostres dades les terceres parts encarregades del seu tractament.

Durant quant de temps conservem les vostres dades?

En general, les dades proporcionades es conservaran durant el temps que sigui necessari per a cadascuna de les finalitats a les quals es destinen les dades.

 • Per atendre la sol·licitud d’informació demanada a través de l’apartat “Contacte” del Web. Durant el termini necessari per donar resposta i dur a terme el corresponent seguiment intern del suggeriment o l’observació que s’hagi comunicat.
 • Pel que fa a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica, es conservaran indefinidament, mentre no ens manifesteu el contrari.
 • Per fer possible la gestió de les vostres compres en línia. Comanda, pagament, enviament, etc. En tot cas, durant els terminis legalment establerts per a això, en general 4 anys.
 • Per valorar la candidatura en possibles processos de selecció de cara a cobrir vacants a la nostra empresa, a través de l’apartat “Jobs” del Web. Les dades es conservaran durant 1 any.
 • Per gestionar la vostra alta com a membre d’Etnia Barcelona. (Condicions especials per a futures compres. Pagament exprés de futures compres.
 • Seguiment senzill de les vostres comandes.). Mentre sigueu membre d’Etnia Barcelona.
 • Per enviar-vos notificacions quan unes ulleres estiguin disponibles a les botigues perquè us les emproveu. Fins que us les hàgiu emprovat o les hàgiu recollit.
 • Per fer possible la relació amb clients i/o proveïdors d’Etnia. En tot cas, durant els terminis legalment establerts per a això, en general 4 anys.
 • Per gestionar els serveis d’atenció al client i els relacionats amb la qualitat o garanties. Mentre siguin necessàries per complir amb les finalitats esmentades.
 • Per interaccionar amb seguidors en els perfils d’Etnia a les xarxes socials. Mentre siguin necessàries per complir amb les finalitats esmentades.
Quina legitimació justifica el tractament de les vostres dades?
 • Per atendre la sol·licitud d’informació demanada a través de l’apartat “Contacte” del Web. El consentiment manifestat amb la sol·licitud enviada.
 • Per a l’enviament d’informació/newsletters sobre Etnia. El vostre consentiment / 21.1 LSSI per a l’enviament de comunicacions electròniques.
 • Per a la gestió de les vostres compres. El compliment contractual.
 • Per a l’enviament de les vostres dades a l’òptica que trieu, per rebre notificacions per emprovar o recollir ulleres. El consentiment.
 • Per gestionar la vostra alta com a membre d’Etnia Barcelona. El consentiment.
 • En relació amb una candidatura a un lloc de feina. L’interès legítim d’Etnia.
 • Per fer possible la relació amb clients i/o proveïdors d’Etnia. El compliment contractual.
 • Per gestionar els serveis d’atenció al client i els relacionats amb la qualitat o garanties. El compliment contractual, l’interès legítim de control de qualitat i el compliment d’una obligació legal derivada de la regulació de les garanties legals.
 • Pel que fa a la interacció en els perfils d’Etnia a les xarxes socials. El consentiment manifestat en el moment de mantenir una interacció concreta o de començar a seguir Etnia.

Estàs veient la web de Russian Fed..

Vols canviar a USA?

El preu i la disponibilitat de productes podria variar.

Per restablir la contrasenya, confirma el correu electrònic al qual vols que enviem la teva contrasenya nova.