Zoeken
Winkelwagentje In de winkel zien  
0 producten

Het belangrijkste ontbreekt nog: een bril!

Subtotaal
0.00
Verzending
Gratis
Totaal
0.00
Bestelling verwerken
Verzendland
Selecteren
Het product is toegevoegd aan je winkelwagentje
Bekijken
Het product is toegevoegd om in de winkel uit te proberen
Bekijken
Het product is toegevoegd aan Favorieten
Bekijken
Juridisch
Privacybeleid
In overeenstemming met EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (“AVG”) en de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten,
 
informeert ETNIA EYEWEAR CULTURE, S.L. ("ETNIA") hierbij alle gebruikers van de website etniabarcelona.com (de “Website”) over de verwerking van hun persoonlijke gegevens, inclusief de gegevens die worden verstrekt bij het openen en gebruiken van de Website en in de dagelijkse interactie van gebruikers met ETNIA.
Met welk doel zullen we uw persoonsgegevens in het algemeen verwerken?
 • Om te reageren op verzoeken om informatie die zijn ingediend via het contactgedeelte van de Website.
 • Om het beheer van uw online aankopen mogelijk te maken. Bestellingen, betaling, verzending, enz.
 • Om sollicitaties voor mogelijke selectieprocessen te evalueren, inclusief het invullen van vacatures binnen ons bedrijf, via het gedeelte “Vacatures” van de website.
 • Om nieuwsbriefabonnementen te beheren.
 • Om uw registratie als lid van Etnia Barcelona te beheren. (Speciale voorwaarden voor toekomstige aankopen, snelle betaling voor toekomstige aankopen, eenvoudig volgen van uw bestellingen)
 • Om klanten te informeren wanneer een bepaalde bril beschikbaar is in de winkel om te passen.
 • Om onze relatie met klanten en/of leveranciers van Etnia mogelijk te maken.
 • Om klantenservice, kwaliteit en garantiekwesties te beheren.
 • Voor interactie met volgers van Etnia-profielen op social media.
Bescherming van toezichthoudende autoriteiten.
U kunt naar eigen goeddunken de bescherming van het Spaanse bureau voor gegevensbescherming aanvragen door de bijbehorende klacht in te dienen op www.agpd.es. C/ Jorge Juan nº 6 28001 Madrid.
Wat gebeurt er als ik de gevraagde gegevens niet verstrek?
Weigering om alle identificatie- en contactgegevens te verstrekken die als vereist zijn aangemerkt, kan leiden tot opschorting van de toegang tot de service of het kan ons beletten op uw verzoeken te reageren.
 
Wat zijn uw rechten wanneer u uw gegevens aan ons verstrekt?
Voor zover ETNIA uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u het recht om het volgende aan te vragen:
 • Toegang. De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke bevestiging te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de gegevens die hem betreffen, evenals gedetailleerde informatie over bepaalde aspecten van de verwerking die wordt uitgevoerd.
 • Rectificatie. De betrokkene heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens die hem/haar betreffen te corrigeren of om onvolledige gegevens over hem/haar aan te vullen.
 • Verwijdering. De betrokkene heeft het recht om de verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens aan te vragen. Verwijdering is in ieder geval onderworpen aan de in de voorschriften vastgestelde limieten.
 • Beperking van de verwerking. De betrokkene heeft het recht om beperking van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens aan te vragen.
 • Bezwaar tegen verwerking. In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen betrokkenen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. ETNIA stopt dan met het verwerken van de gegevens, tenzij er dwingende legitieme redenen zijn, of om eventuele klachten uit te oefenen of te verdedigen.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die op hem/haar betrekking hebben en die hij/zij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt. Deze gegevens worden verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en de betrokkene heeft het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verstrekken.
 
De bovengenoemde rechten kunnen worden uitgeoefend door een ondertekend, schriftelijk verzoek te sturen naar ETNIA., Enric Morera No. 42-44, 2ª planta, Local A. 08950 Esplugues de Llobregat, of via het e-mailadres etnia@etniabarcelona.com
Hoe verkrijgen wij uw gegevens?
De gegevens die wij verwerken, zijn de gegevens die u ons tijdens onze relatie verstrekt.
Wie zijn de ontvangers van uw gegevens?
Over het algemeen worden uw gegevens niet aan derden verstrekt. De enige communicatie die kan worden gevoerd, is de communicatie die wettelijk is vastgelegd of die nodig is om te reageren op uw vragen en verzoeken of om diensten te verlenen. Uw contactgegevens kunnen bijvoorbeeld worden gedeeld met de opticien die u hebt aangewezen bij het selecteren van uw bril, zodat zij contact met u kunnen opnemen over het passen of ophalen van de bril.
 
Afgezien van het bovenstaande kunnen derde partijen, namelijk gegevensverwerkers, toegang hebben tot uw gegevens.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

In het algemeen worden de verstrekte gegevens zo lang bewaard als nodig is, voor elk van de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn bestemd.

 • Om te reageren op verzoeken om informatie die zijn ingediend via het contactgedeelte van de Website. Gedurende de noodzakelijke periode om te reageren en om de overeenkomstige interne monitoring van de meegedeelde suggestie of observatie uit te voeren.
 • Met betrekking tot commerciële communicatie die elektronisch wordt verzonden, worden gegevens voor onbepaalde tijd bewaard, totdat u anders aangeeft.
 • Om het beheer van uw online aankopen mogelijk te maken. Bestellen, betaling, verzending, enz. In ieder geval gedurende de daarvoor wettelijk vastgestelde periode, die doorgaans vier jaar is.
 • Om sollicitaties voor mogelijke selectieprocessen te evalueren, inclusief het invullen van vacatures binnen ons bedrijf, via het gedeelte “Vacatures” van de website. De gegevens worden een jaar lang bewaard.
 • Om uw registratie als lid van Etnia Barcelona te beheren. (Speciale voorwaarden voor toekomstige aankopen, snelle betaling voor toekomstige aankopen, eenvoudig volgen van uw bestellingen). Terwijl u lid bent van Etnia Barcelona.
 • Om klanten te informeren wanneer een bepaalde bril beschikbaar is in de winkel om te passen. Totdat u ze hebt gepast of opgehaald.
 • Om onze relatie met klanten en/of leveranciers van Etnia mogelijk te maken. In ieder geval gedurende de daarvoor wettelijk vastgestelde periode, die doorgaans vier jaar is.
 • Om klantenservice, kwaliteit en garantiekwesties te beheren. Terwijl ze nodig zijn om de bovengenoemde doeleinden te vervullen.
  Voor interactie met volgers van Etnia-profielen op social media. Terwijl ze nodig zijn om de bovengenoemde doeleinden te vervullen.
Wat is het gerechtvaardigd belang voor het verwerken van uw gegevens?
 • Om te reageren op verzoeken om informatie die zijn ingediend via het contactgedeelte van de Website. Uitgedrukte toestemming is gebaseerd op het verzonden verzoek.
 • Om Etnia-gerelateerde informatie/nieuwsbrieven te verzenden. Uw toestemming / 21.1 LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información [Spaanse wet op de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel]) voor het verzenden van elektronische communicatie.
 • Voor het beheren van uw aankopen. Contractuele naleving.
 • Voor het verzenden van uw gegevens naar de door u aangewezen optiekwinkel om u te informeren over het uitproberen of ophalen van een bril. Toestemming.
 • Om uw registratie als lid van Etnia Barcelona te beheren. Toestemming.
 • In verband met een sollicitatie naar een functie. Het gerechtvaardigde belang van Etnia.
 • Om onze relatie met klanten en/of leveranciers van Etnia mogelijk te maken. Contractuele naleving.
 • Om klantenservice, kwaliteit en garantiekwesties te beheren. Contractuele prestaties, gerechtvaardigd belang van kwaliteitscontrole en uitvoering van een wettelijke verplichting die voortvloeit uit regelgeving over wettelijke garanties.
 • Met betrekking tot interactie met Etnia-profielen op social media. De uitdrukkelijke toestemming op een specifiek moment van interactie met Etnia, of een volger worden van Etnia.

Je bekijkt de site voor Netherlands.

Wil je overschakelen naar USA?

De prijs en beschikbaarheid van het product kunnen uiteenlopen.

Bevestig het e-mailadres waarop je je nieuwe wachtwoord wilt ontvangen om je wachtwoord te herstellen.