Zoeken
Winkelwagentje In de winkel zien  
0 producten

Het belangrijkste ontbreekt nog: een bril!

Subtotaal
0.00
Verzending
Gratis
Totaal
0.00
Bestelling verwerken
Verzendland
Selecteren
Het product is toegevoegd aan je winkelwagentje
Bekijken
Het product is toegevoegd om in de winkel uit te proberen
Bekijken
Het product is toegevoegd aan Favorieten
Bekijken
Juridisch
Algemene Contractvoorwaarden

1.- Doel

1.1 ETNIA BARCELONA, S.L., als de organisatie die verantwoordelijk is voor de website, stelt dit document ter beschikking van haar gebruikers. Het doet dit in overeenstemming met de vereisten van de Spaanse wet 34/2002 met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij en e-commerce (LSSI-CE), en tegelijkertijd om websitegebruikers te informeren over de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de website. 

1.2 Elke persoon die toegang heeft tot de website, de diensten ervan gebruikt of zijn of haar gegevens erop achterlaat, wordt door dit te doen beschouwd als een gebruiker en verbindt zich ertoe de hierin opgenomen bepalingen in acht te nemen en strikt na te leven, evenals alle andere wettelijke vereisten die hierop van toepassing kunnen zijn.

1.3 Het doel van deze overeenkomst is het regelen van de levering van diensten die via de website worden aangeboden, met name de verkoop van zonnebrillen en monturen.

1.4 Hieronder vindt u het contractuele document dat de levering van onze diensten en de verkoop van producten regelt via de website: www.etniabarcelona.com, eigendom van ETNIA EYEWEAR CULTURE S.L. (hierna: Dienstverlener). Aanvaarding van dit document houdt in dat de gebruiker:

 • de inhoud hiervan heeft gelezen en begrepen.
 • een persoon is met voldoende rechtsbevoegdheid om contractuele overeenkomsten aan te gaan.
 • alle hierin gespecificeerde verplichtingen op zich neemt en accepteert. 

1.5 Deze voorwaarden zijn geldig voor onbepaalde tijd en zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan via de website van de Dienstverlener, totdat een nieuwe versie van deze voorwaarden wordt gepubliceerd. 

2.- Identiteit van de partijen 

2.1. Enerzijds de Dienstverlener zoals hierboven gedefinieerd en anderzijds de gebruiker die is geregistreerd op de website en verantwoordelijk is voor de juistheid van alle persoonsgegevens die hij/zij aan de Dienstverlener heeft verstrekt. 

3.- Contractuele procedure 

3.1 Het proces van het aangaan van een overeenkomst kan worden uitgevoerd in het Catalaans, Spaans, Engels, Frans, Italiaans of Duits. Als het proces in een andere dan de bovengenoemde talen moet worden uitgevoerd, moet dit worden aangegeven voordat de contractprocedure wordt gestart.

3.2 Om toegang te krijgen tot de diensten die worden aangeboden door de Dienstverlener moet de gebruiker zich registreren op de website, hetzij als gebruiker, hetzij om een specifieke eenmalige bestelling te plaatsen. Om dit te doen, moet de gebruiker uit eigen vrije wil alle benodigde persoonlijke gegevens verstrekken.

3.3 Tijdens het proces van totstandkoming van een overeenkomst wordt de gebruiker geïnformeerd over de verschillende te nemen stappen en kan hij/zij, indien nodig, eerder ingevoerde gegevens wijzigen. De te nemen stappen in de aankoopprocedure zijn als volgt:

 1. Keuze van product en aantal.
 2. Winkelwagentje. Invoer van eventuele kortingscodes.
 3. Aangeven of de koper zich eerder op de website heeft geregistreerd of niet.
 4. Invoer van persoonlijke gegevens, bezorg- en factuuradressen. Aanvaarding van de juridische kennisgeving/het privacybeleid.
 5. Keuze van de betaalmethode.
 6. Bevestiging van de bestelling/aankoop. Aanvaarding van de algemene voorwaarden.
 7. Betaling.
 8. Aankoopbevestiging wordt per e-mail verzonden naar de klant.

3.4 In ieder geval wordt, zodra het contractproces is voltooid, de gebruiker hierover ingelicht via het contractplatform van de Dienstverlener en door het verzenden van de bovengenoemde e-mail met de aankoopbevestiging.

3.5 De Dienstverlener zal het elektronische document niet archiveren en het wordt aanbevolen dat de gebruiker het bevestigingsbericht en de e-mail die naar hem/haar wordt verzonden binnen een periode van 24 uur opslaat/afdrukt.

4.- Betaalmethode

4.1 De bestelling kan op de volgende manieren worden betaald:

 1. Creditcard
 2. PayPal
 3. Apple Pay
 4. Google Pay
 5. Claro

5.- Prijzen

5.1 Alle getoonde prijzen voor de op de website aangeboden diensten zijn inclusief belasting toegevoegde waarde (btw).

5.2 De prijzen die van toepassing zijn op de verschillende diensten worden weergegeven op de website of aangeboden als speciale aanbiedingen en acties op de website of banners, marketingcommunicatie van de Dienstverlener, enz...   

5.3 De factuur wordt samen met de geplaatste bestelling geleverd.

5.4 Indien andere diensten dan hierboven vermeld zouden worden overeengekomen, kunnen de kosten daarvan eveneens variëren. 

6.- Levertijd

6.1 Over het algemeen is de levertijd binnen de hele EU 2-3 werkdagen en voor de rest van de wereld 4-6 werkdagen.

7.- Herroepingsrecht bij aankopen via de website

7.1. De gebruiker heeft het recht om deze overeenkomst binnen dertig (30) kalenderdagen te herroepen, zonder enige rechtvaardiging. De gebruiker kan dit recht uitoefenen door ons hiervan op de hoogte te stellen via een van de contactkanalen op https://www.etniabarcelona.com/es/ca/help/customer-service of op ecommerce@etnia.es

7.2. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die volgens de specificaties van de koper zijn gemaakt of duidelijk gepersonaliseerd zijn (bijvoorbeeld brillen op sterkte). Evenmin is dit herroepingsrecht van toepassing op de levering van goederen die om hygiënische of andere gezondheidsoverwegingen duidelijk niet kunnen worden geretourneerd.

7.3. De herroepingstermijn verstrijkt na dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum waarop u, of een door u aangewezen derde (anders dan het bezorgbedrijf) de goederen in bezit neemt.

7.4. Om uw recht om onze overeenkomst te herroepen uit te oefenen, dient u ons op de hoogte te stellen van uw wens om dit te doen door middel van een e-mail, het herroepingsformulier, of door een ondubbelzinnige verklaring van een dergelijke wens af te leggen en deze te versturen naar ecommerce@etnia.es of via een van onze andere klantenservicekanalen. In ieder geval zullen we u een e-mail sturen om de ontvangst van uw verzoek te bevestigen en u te informeren over de volgende stappen die moeten worden genomen.

7.5. Aan het einde van deze algemene voorwaarden vindt u een herroepingsformulier dat u kunt gebruiken. Niettegenstaande kan een verzoek tot intrekking ook worden ingediend op een van de andere bovengenoemde manieren.

7.6. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u ons vóór het verstrijken van de bovengenoemde termijn naar behoren op de hoogte stelt van uw wens om uw recht uit te oefenen.

Gevolgen van herroeping:

7.7. Als u kiest voor herroeping, zullen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief eventuele bezorgkosten (behalve eventuele extra kosten indien u een andere bezorgoptie hebt gekozen dan de goedkoopste standaard bezorgoptie) zonder onnodige vertraging terugbetalen en in ieder geval uiterlijk binnen maximaal dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van uw voornemen om deze overeenkomst te herroepen. 

7.8. Genoemde teruggave van betaling zal worden uitgevoerd via dezelfde betaalmethode die u bij de initiële transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders aangeeft. Deze vergoeding brengt voor u in ieder geval geen extra kosten met zich mee.

7.9. Na ontvangst van uw aanvraag geven wij de vervoerder opdracht om de goederen op te halen.

7.10. U bent alleen aansprakelijk voor een waardevermindering van de goederen die wordt veroorzaakt door een andere behandeling dan die strikt noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen te waarborgen.

7.11. De Dienstverlener kan wachten met terugbetaling tot hij/zij de goederen heeft ontvangen en heeft vastgesteld dat geen van de uitzonderingen op het herroepingsrecht van toepassing zijn en dat de goederen geen schade hebben geleden. 

8.- Verzending

8.1 Verzending geschiedt gratis, zonder extra kosten.

9.- Verplichtingen van de gebruiker

9.1 De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en de juiste bewaring van zijn/haar wachtwoorden en zal voorkomen dat onbevoegde derden toegang tot deze wachtwoorden verkrijgen.

9.2 Om de op het huidige webportaal aangeboden diensten te kunnen gebruiken, dient de gebruiker bepaalde gegevens te verstrekken. Deze informatie is nodig om de overeenkomst tot stand te kunnen brengen en de gevraagde diensten op de juiste manier te kunnen leveren. De gebruiker verbindt zich ertoe waarheidsgetrouwe, volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken en om de Dienstverlener zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen om eventuele problemen te vermijden die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van foutieve of verouderde gegevens door de Dienstverlener.

10.- Garantie.

10.1 Alle producten die via de website worden verkocht, worden geleverd met 36 maanden garantie van de Dienstverlener.

11.- Melding van problemen.

In het geval van een probleem met betrekking tot onze service, of het nu voor of na de aankoop is, kunt u contact met ons opnemen via ecommerce@etnia.es

12.- Gegevensbescherming

12.1.- In overeenstemming met de bepalingen van EU-verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de Spaanse organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en het waarborgen van digitale rechten, zullen de gegevens die tijdens de aankoopprocedure worden verstrekt en gegenereerd, worden verwerkt door Etnia Eyewear Culture, S.L. met het oog op het beheren van alle zaken met betrekking tot de aankoop via onze website en het verzenden van communicatie met betrekking tot Etnia Barcelona. Als u meer gedetailleerde informatie wenst over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, of om de uitoefening van uw recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering, bezwaar tegen of het verkrijgen van de overdraagbaarheid van uw gegevens, of van enig ander recht dat betrekking op u heeft, te verzoeken, raadpleeg dan het privacybeleid van onze website of stuur een specifiek verzoek, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs, naar C/Enric Morera PA-4, 42-44, 08950 Barcelona of naar etnia@etniabarcelona.com (met vermelding van de referentie AVG. Schrijf alstublieft “Ejercicio de derechos” in de Onderwerpregel).

13.- Vrijwaringsclausule.

13.1.- Elke mogelijke ongeldigheid of onwerkzaamheid van een of meer van de clausules van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, zal het geheel niet ongeldig of onwerkzaam maken, en de overige clausules zullen van kracht blijven.

14.- Wetgeving en jurisdictie

14.1.- In het geval van een geschil of conflict dat voortvloeit uit de interpretatie van de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden, of uit enige andere vraag met betrekking tot de diensten van de website, zijn de wetten van Spanje van toepassing.

15.- Conflictoplossing.

15.1.- Met betrekking tot elk geschil dat kan ontstaan als gevolg van het gebruik van het portaal of de diensten daarvan, stemmen de partijen er hierbij uitdrukkelijk mee in zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechters en rechtbanken van de woonplaats van de gebruiker of van de jurisdictie die, indien van toepassing, is vastgesteld door de normen voor procedurele zaken en/of consumenten- en gebruikerszaken.

15.2.- In overeenstemming met Art. 14.1 van Verordening EU 524/2013 biedt de Europese Commissie een online platform aan voor de beslechting van consumentengeschillen. Dit platform is beschikbaar op:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Consumenten kunnen claims indienen bij dit online platform voor geschillenbeslechting.

HERROEPINGSFORMULIER

Indien u de huidige overeenkomst wilt herroepen, vul dan het volgende formulier in en stuur het op.

U kunt het formulier opsturen of e-mailen naar:


Ter attentie van: ETNIA EYEWEAR CULTURE, SL
Enric Morera núm. 42-44, 2ª planta, local A. 08950 Esplugues de Llobregat.
etnia@etniabarcelona.com
Klantenhulplijn: +34 934 735 085


Hierbij wil ik u op de hoogte stellen van mijn wens om mijn koopovereenkomst te herroepen voor:  1

Bestelling geplaatst op: (datum)

Ontvangen op: (datum)


Naam van de koper:


Adres van de koper:


Handtekening van de koper en gebruiker:


Details:

 

 

 

 

1 Vermeld het product dat u wilt retourneren.

Je bekijkt de site voor Luxembourg.

Wil je overschakelen naar USA?

De prijs en beschikbaarheid van het product kunnen uiteenlopen.

Bevestig het e-mailadres waarop je je nieuwe wachtwoord wilt ontvangen om je wachtwoord te herstellen.